Podatki i opłaty związane z zakupem nieruchomości w Hiszpanii - Costa Broker | Broker nieruchomości na Costa Blanca | Z nami kupisz bezpiecznie niercuhomość swoich marzeń - Costa Broker
Podatki i opłaty związane z zakupem nieruchomości w Hiszpanii

Podatki i opłaty związane z zakupem nieruchomości w Hiszpanii

Planując zakup nieruchomości w Hiszpanii, bardzo ważne jest zwrócenie uwagi na fakt, że wszystkie publikowane oferty przez biura, pośredników czy deweloperów posiadają ceny wyrażone w kwotach netto. Dlatego kluczowe jest poznanie wszystkich pozostałych opłat, aby budżet przeznaczony na zakup nieruchomości był właściwie oszacowany.

RYNEK PIERWOTNY

Podatek VAT ( IVA), dla nieruchomości mieszkaniowych na rynku pierwotnym wynosi 10% wartości nieruchomości

Podatek skarbowy AJD (impuesto de Actos Juridicos Documentados)- 1,5% , podatek płatny tylko w przypadku zakupu nieruchomości z rynku pierwotnego

Koszt obsługi prawnej – w ramach tej usługi znajduje się sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości, analiza zapisów umowy zakupu nieruchomości od dewelopera, obecność prawnika podczas podpisywania umowy u Notariusza, tłumaczenie umowy prze prawnika, po zakupie przepisanie umów z dostawcami mediów, złożenie stosownych deklaracji i regulacja w imieniu kupującego zobowiązań podatkowych związanych z nieruchomością.  Koszt obsługi prawnej zależy od wartości nabywanej nieruchomości. Do wyżej wymienionych kosztów należy również doliczyć koszty tłumaczeń przysięgłych jeśli są potrzebne.

Koszt aktu notarialnego i rejestracji aktu w księgach wieczystych

Zatem decydując się na zakup nieruchomości z rynku pierwotnego należy doliczyć szacunkowo 13% dodatkowych opłat, podatków i kosztów. W przypadku nawet częściowego kredytowania zakupu, koszt ten wzrośnie o dodatkowe 2-3%
RYNEK WTÓRNY 
Do ceny wskazanej w ofercie z rynku wtórnego, należy doliczyć podobne koszty jak w przypadku ofert z rynku pierwotnego.
Podatek ITP (impuesto sobre transmisiones patrimoniales) , w całej Hiszpanii wysokość podatku uzależniona jest od regionu, natomiast w prowincji Alicante wynosi 10% i należy go zapłacić w terminie 30 dni od daty zakupu nieruchomości.

Koszt obsługi prawnej – w ramach tej usługi znajduje się sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości, analiza zapisów umowy zakupu nieruchomości od dewelopera, obecność prawnika podczas podpisywania umowy u Notariusza, tłumaczenie umowy prze prawnika, po zakupie przepisanie umów z dostawcami mediów, złożenie stosownych deklaracji i regulacja w imieniu kupującego zobowiązań podatkowych związanych z nieruchomością.  Koszt obsługi prawnej zależy od wartości nabywanej nieruchomości.

Do wyżej wymienionych kosztów należy również doliczyć koszty tłumaczeń przysięgłych jeśli są potrzebne.
Koszt aktu notarialnego i rejestracji aktu w księgach wieczystych 
Koszty przepisania umów z dostawcami mediów (woda, prąd, internet)
Koszty przy zakupie nieruchomości z rynku wtórnego wyniosą szacunkowo 11-13% i w każdym przypadku będą kształtowały się inaczej, gdyż zależą od czynników zmiennych m.in. od wartości nieruchomości.