Jak uzyskać kredyt hipoteczny w Hiszpanii - Costa Broker
Jak uzyskać kredyt hipoteczny w Hiszpanii

Jak uzyskać kredyt hipoteczny w Hiszpanii

Kredyt hipoteczny w Hiszpanii można uzyskać w wysokości do 70% wartości nieruchomości, o czym decyduje bank i uzależnia decyzję od oceny zdolności kredytowej osoby ubiegającej się o kredyt. Inwestorzy mogą liczyć na nasze wsparcie i pomoc w przeprowadzeniu całego procesu kompletowania dokumentów wymaganych przez banki. Dokumenty niezbędne dla Klientów ubiegających się o kredyt hipoteczny, będących obywatelami RP wykonującymi pracę w Polsce lub prowadzących działalność gospodarczą, muszą zostać przedstawione w wersji tłumaczonej przez tłumacza przysięgłego:

  • zaświadczenie z banku o posiadaniu konta
  • wykaz uzyskanego dochodu (deklaracja PIT) z dwóch ostatnich lat
  • aktualne zaświadczenie o zarobkach ( dotyczy umowy o pracę)
  • kserokopia paszportu poświadczona notarialnie
  • wyciąg z BiK-u;
  • numer N.I.E.