Biuro w Alicante: Calle Italia 9

Polityka prywatności

Informacje ogólne

Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności w Sklepie internetowym (dalej jako „Strona Internetowa”). Administratorem Strony internetowej jest Alianza Home Invest SL, NIF B16849317 z siedzibą w Alicante, Avda. Maisonnave 41, Planta 3, Puerta B

Wyrazy użyte z dużej litery mają znaczenie nadane im w regulaminie niniejszej Strony Internetowej.

Dane osobowe zbierane przez Administratora Strony Internetowej są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.Administrator Strony internetowej dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Klientów Costa Broker. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
Adresatem możliwości korzystania z Towarów i Usług dostępnych na stronie internetowej nie są dzieci poniżej 16 roku życia. Administrator danych osobowych nie przewiduje celowego gromadzenia danych dotyczących dzieci poniżej 16 roku życia.

Dane osobowe

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Alianza Home Invest SL

Avda. Maisonnave 41, Planta 3, Puerta B

03003 Alicante

W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą:

 • POCZTY ELEKTRONICZNEJ: INFO@COSTABROKER.COM
 • POCZTY TRADYCYJNEJ: ALICANTE, AVDA. MAISONNAVE 41, PLANTA 3, PUERTA B
 • TELEFON: +34 691109117

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Administrator danych osobowych przetwarza twoje dane osobowe w następujących celach i zakresie:

 • W celu świadczenia usług niewymagających założenia konta i zakupu towaru, tj. Przeglądanie stron www strony internetowej, wyszukiwarka ofert, przetwarzamy dane osobowe dotyczące twojej aktywności na stronie internetowej, tzn. Dane dotyczące przeglądanych przez ciebie ofert, dane dotyczące sesji twojego urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego id, adres ip;
 • W celu statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności dostępnych na stronie internetowej, ułatwienia korzystania ze strony internetowej oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego strony internetowej, przetwarzamy dane osobowe dotyczące twojej aktywności na stronie internetowej oraz ilości czasu spędzanego na każdej z podstron na stronie internetowej, twojej historii wyszukiwania, lokalizacji, adresie ip, id urządzenia, danych dotyczących twojej przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego;
 • W celu marketingu naszych usług oraz naszych klientów i partnerów, w tym remarketingu, w tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez ciebie przy utworzeniu konta i jego aktualizacji, dane dotyczące twojej aktywności na stronie internetowej w tym przechowywane za pośrednictwem plików cookies, historia wyszukiwania, kliknięcia na stronie internetowej, daty logowania i rejestracji, historia i twoja aktywność związana z naszą komunikacją z tobą. W przypadku remarketingu, wykorzystujemy dane o twojej aktywności w celu dotarcia do ciebie z naszymi komunikatami marketingowymi poza stroną internetową i korzystamy w tym celu z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu naszych komunikatów na stronach internetowych innych niż strony internetowej. Szczegóły na ten temat znajdziesz w zapisach dotyczących plików cookies;
 • W celu organizacji konkursów i programów lojalnościowych tj. Powiadomień o ofertach wykorzystujemy twoje dane osobowe podane w koncie. Szczegółowe informacje na ten temat podane są każdorazowo w warunkach uczestnictwa danego konkursu lub programu lojalnościowego;

Kategorie odnośnych danych osobowych

Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie odnośnych danych osobowych:

 • Dane kontaktowe;
 • Dane dotyczące aktywności na stronie internetowej;
 • Dane dotyczące usług marketingowych.

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia usług przez Administratora danych osobowych za pośrednictwem Strony internetowej.

Czas przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do usług, działań marketingowych oraz innych usług wykonywanych dla Klienta. Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach:

 • Kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę;
 • Kiedy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań przez ponad 10 lat (kontakt nieaktywny);
 • Po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.

Dane dotyczące Klientów niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików cookies lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu Klienta przez Klienta.

Twoje dane osobowe dotyczące preferencji, zachowań i wyboru treści marketingowych mogą być wykorzystywane jako podstawa do podjęcia zautomatyzowanych decyzji w celu określenia możliwości sprzedażowych Strony internetowej.

Odbiorcy danych osobowych

PrzedmiotCel
Google Inc. (Google Cloud, Google Analytics, Google Analytics 360, Fabric Software) z siedzibą w USAMierzenie ruchu na stronach internetowych, raportowanie o błędach aplikacji, tworzenie statystyk
Google Inc. z siedzibą w USAOkreślanie profilu Klientów – Google AdSense oraz Google Adwords
Google Inc. z siedzibą w USAAnalizowanie aktywności Klientów
Google Ireland Ltd (Google Adwords, Double Click Manager, Double Click Search, Remarketing Service, Firebase) z siedzibą w IrlandiiMierzenie efektywności kampanii reklamowych, zarządzanie kampaniami reklamowymi
Facebook Ireland z siedzibą w IrlandiiPopularyzacja Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com
Instagram LLC. z siedzibą w USAPopularyzacja Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Instagram.com
LinkedIn Ireland Ltd. z siedzibą w IrlandiiPopularyzacja Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego LinkedIn.com

Interesują Cię inwestycje w przedsprzedaży, oferty na wyłączność?
ZAPISZ SIĘ NA LISTĘ POWIADOMIEŃ

Bądź na biężąco z najnowszymi ofertami!

.