Koszty zakupu nieruchomości w Hiszpanii. - Costa Broker - Alicante - Costa Broker
Koszty zakupu nieruchomości w Hiszpanii.

Koszty zakupu nieruchomości w Hiszpanii.

Koszty zakupu nieruchomości w Hiszpanii.

Koszty zakupu nieruchomości w Hiszpanii, to ważny element podczas planowania zakupu nieruchomości. Bardzo ważne jest zwrócenie uwagi na fakt, że wszystkie publikowane oferty przez biura, pośredników czy deweloperów posiadają ceny wyrażone w kwotach netto. Dlatego kluczowe jest poznanie wszystkich pozostałych opłat, aby budżet przeznaczony na zakup nieruchomości był właściwie oszacowany.

Koszty zakupu nieruchomości w Hiszpanii- RYNEK PIERWOTNY

Podatek VAT ( IVA), dla nieruchomości mieszkaniowych na rynku pierwotnym wynosi 10% wartości nieruchomości.

Podatek skarbowy AJD (impuesto de Actos Juridicos Documentados) wynosi 1,5%. To podatek płatny tylko w przypadku zakupu nieruchomości z rynku pierwotnego.

Koszt obsługi prawnej: W ramach tej usługi znajduje procedur takich jak:
 • sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości
 • analiza zapisów umowy zakupu nieruchomości od dewelopera
 • obecność prawnika podczas podpisywania umowy u Notariusza
 • tłumaczenie umowy przez prawnika
 • przepisanie umów z dostawcami mediów
 • złożenie stosownych deklaracji oraz regulacja w imieniu kupującego zobowiązań podatkowych związanych z nieruchomością.

Koszt obsługi prawnej zależy od wartości nabywanej nieruchomości. Do wyżej wymienionych kosztów należy również doliczyć koszty tłumaczeń przysięgłych, jeśli takie są potrzebne.

Koszt aktu notarialnego i rejestracji aktu w księgach wieczystych
Zatem decydując się na zakup nieruchomości z rynku pierwotnego należy doliczyć szacunkowo 13% dodatkowych opłat, podatków i kosztów. W przypadku nawet częściowego kredytowania zakupu, koszt ten wzrośnie o dodatkowe 2-3%.
Koszty zakupu nieruchomości w Hiszpanii – RYNEK WTÓRNY 
Do ceny wskazanej w ofercie z rynku wtórnego, należy doliczyć podobne koszty jak w przypadku ofert z rynku pierwotnego.
Podatek ITP (impuesto sobre transmisiones patrimoniales). W całej Hiszpanii wysokość podatku uzależniona jest od regionu, natomiast w prowincji Alicante wynosi on 10% i należy go zapłacić w terminie 30 dni od daty zakupu nieruchomości.

Koszt obsługi prawnej – w ramach tej usługi znajdują się:

 • sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości
 • analiza zapisów umowy zakupu nieruchomości od dewelopera
 • obecność prawnika podczas podpisywania umowy u Notariusza
 • tłumaczenie umowy prze prawnika
 • po zakupie przepisanie umów z dostawcami mediów
 • złożenie stosownych deklaracji i regulacja w imieniu kupującego zobowiązań podatkowych związanych z nieruchomością.

Koszt obsługi prawnej zależy od wartości nabywanej nieruchomości.

Do wyżej wymienionych kosztów należy również doliczyć koszty tłumaczeń przysięgłych jeśli są takie potrzebne.
Koszt aktu notarialnego i rejestracji aktu w księgach wieczystych 
Koszty przepisania umów z dostawcami mediów (woda, prąd, internet)
Koszty przy zakupie nieruchomości z rynku wtórnego wyniosą szacunkowo 11-13% i w każdym przypadku będą kształtowały się inaczej, gdyż zależą od czynników zmiennych m.in. od wartości nieruchomości.