Biuro w Alicante: Calle Italia 9

Costa Broker Alicante > Aspekty prawne i podatkowe > Mam nieruchomości w Hiszpanii. Jakie są roczne opłaty?

Mam nieruchomości w Hiszpanii. Jakie są roczne opłaty?

Już posiadasz, a może dopiero rozważasz zakup nieruchomości w Hiszpanii i zastanawiasz się, jakie są koszty utrzymania? Jednorazowy wydatek inwestycyjny to jedno – koszty zakupu nieruchomości są nieco wyższe. Dzisiaj…

Już posiadasz, a może dopiero rozważasz zakup nieruchomości w Hiszpanii i zastanawiasz się, jakie są koszty utrzymania? Jednorazowy wydatek inwestycyjny to jedno – koszty zakupu nieruchomości są nieco wyższe. Dzisiaj opisujemy wszystkie koszty utrzymania nieruchomości w Hiszpanii dla rezydentów i osób niebędących rezydentami. Zapraszamy!

Podatek dochodowy dla nierezydentów

Kupujesz nieruchomość nie będąc rezydentem? Osoby fizyczne niebędące rezydentami Hiszpanii, a które są właścicielami nieruchomości zlokalizowanych na terenie tego kraju, podlegają corocznej płatności podatku od dochodów osób fizycznych niebędących rezydentami. Należy pamiętać, że dochód uzyskany z nieruchomości, czy to jako dochód rzeczywisty (z wynajmu) czy oszacowany (użytkowanie własne), podlega opodatkowaniu.

Utrzymanie nieruchomości: apartamenty na wynajem

Chcesz zająć się wynajmem mieszkań? Stawka podatkowa obowiązująca dla dochodów uzyskanych z wynajmu nieruchomości w Hiszpanii wynosi obecnie 19% dla obywateli krajów członkowskich Unii Europejskiej, a także dla osób mieszkających na Islandii i w Norwegii. Stawka podatkowa wzrasta do 24% dla obywateli mieszkających w innych krajach. W przypadkach, gdy istnieje umowa o zniesieniu podwójnego opodatkowania z Hiszpanią, właściciel nieruchomości może odliczyć kwoty zapłacone na ten cel w zeznaniu podatkowym złożonym w swoim kraju rezydencji podatkowej. Wspomniana zasada obowiązuje Polaków. Zeznanie podatkowe dotyczące dochodów z wynajmu należy złożyć co trzy miesiące – na koniec każdego kwartału. Opłaty te wnoszą właściciele nieruchomości zarówno z rynku wtórnego i pierwotnego. Mieszkanie w dobrym standardzie, szczególnie przy Costa Blanca, to tak zwany samograj. I gwarantowany dodatkowy dochód z najmu – czynsz co miesiąc pokrywa koszty inwestycji.

Użytkowanie własne

Co jeśli nieruchomość jest przeznaczona do użytku własnego lub stoi pusta? Obowiązujący podatek to również 19% dla obywateli krajów członkowskich Unii Europejskiej, a także dla osób mieszkających na Islandii i w Norwegii. Stawka podatkowa wzrasta odpowiednio do 24% dla obywateli innych krajów. Podstawę opodatkowania stanowi 1,1% wartości katastralnej nieruchomości, jeśli ta wartość została zaktualizowana lub zmieniona w ciągu ostatnich dziesięciu lat przed datą złożenia deklaracji, oraz 2% wartości katastralnej w pozostałych przypadkach. Podatek oblicza się proporcjonalnie, na podstawie liczby dni w roku, w których było się właścicielem nieruchomości.

Na złożenie i opłatę podatku dochodowego od nieruchomości w Hiszpanii na użytek własny masz cały rok – od 1 stycznia do 31 grudnia roku następującego po powstaniu zobowiązania podatkowego.

luksusowy-apartment-w-hiszpanii-z-widokiem-na-morze Mam nieruchomości w Hiszpanii. Jakie są roczne opłaty?

Utrzymanie nieruchomości w Hiszpanii: Jak obliczyć kwotę podatku?

Podatnik lub jego przedstawiciel ma obowiązek obliczyć, wypełnić i zatwierdzić odpowiedni formularz. Oczywiście możesz zrobić to online, a obliczenia wykona za Ciebie księgowa, jeśli sobie tego życzysz. To ważne, że Hiszpański Urząd Skarbowy nie przesyła osobom niebędącym rezydentami żadnych komunikatów, zawiadomień o płatnościach ani rozliczeń dotyczących tego podatku.

To ciekawe! Hiszpański rząd stosuje środki zapobiegania oszustwom podatkowym. Agencja Podatkowa prowadzi kampanię ostrzegającą właścicieli nieruchomości, którzy nie złożyli deklaracji podatkowej z tego tytułu, o konieczności uregulowania opłat. Ma to uchronić właścicieli przed dużymi karami finansowymi.

Podatek dochodowy dla rezydentów

Kto jest rezydentem Hiszpanii? To osoby, które:

1. przebywają na terytorium Hiszpanii dłużej niż 183 dni w roku;

2. prowadzą działalność gospodarczą, której trzon znajduje się w Hiszpanii;

3. są w związku małżeńskim lub posiadają małoletnie dzieci z hiszpańskim obywatelstwem.

Spełniasz któryś z tych warunków jako osoba fizyczna? Automatycznie będziesz zobowiązany do złożenia zeznania na podatek dochodowy jako rezydent podatkowy w Hiszpanii. Ważne! Zasada ta obowiązuje niezależnie od tego, czy złożyłeś wniosek o administracyjne zezwolenie na pobyt do właściwego organu Hiszpanii, czy też nie.

Oświadczenie to obejmie wszystkie Twoje dochody i wydatki (dochody z pracy, działalności kapitałowej i gospodarczej, dochody itp.), niezależnie od tego, czy zostały wygenerowane czy zapłacone na terytorium Hiszpanii lub w innym kraju. Tylko emerytury niektórych urzędników i władz, które zawsze są deklaruje się u źródła, stanowią wyjątek.

Czy to oznacza, że muszę podwójnie zapłacić za dochód uzyskany za granicą? Nie! W takich przypadkach wystąpisz o zwolnienie z podatku w kraju, w którym osiągany jest dochód z tytułu posiadania nieruchomości.

koszty-utrzymania-nieruchomosci-w-hiszpanii Mam nieruchomości w Hiszpanii. Jakie są roczne opłaty?

Podatek od nieruchomości w Hiszpanii

Podatek od nieruchomości IBI 

IBI to podatek gminny, którym opodatkowuje się wartość nieruchomości i za którego zapłatę odpowiedzialna jest osoba wymieniona jako właściciel w dniu 1 stycznia każdego roku. Rozliczanie i pobieranie IBI należy do wyłącznej kompetencji każdej rady miejskiej. Ta może ustalić dowolną wysokość opłat: podatków, zwolnień i premii. Pamiętaj jednak, że opłata ustalona przez radę miasta nie może wynosić mniej niż 0,4% i nie więcej niż 1,1% wartości katastralnej nieruchomości.

Dochód z tego podatku jest trafia do gminy (oświetlenie ulic, drogi, nawierzchnia, sprzątanie i inne usługi).

Impuesto sobre bienes inmuebles dla podmiotów z rajów podatkowych

Spółki niebędące rezydentami, posiadające nieruchomości na terytorium Hiszpanii i mające siedzibę podatkową w państwie uznawanym za raje podatkowe (i znajdujące się poza Unią Europejską), zobowiązane są do złożenia takiego oświadczenia. Stawka podatku wynosi wtedy 3% wartości katastralnej nieruchomości. Podatek ma charakter roczny, a okres rozliczeniowy kończy się 31 stycznia następującego po danym roku podatkowym. Podajemy to bardziej jako ciekawostkę 🙂

Impuesto sobre el Patrimonio

Utrzymanie nieruchomości: Osoby fizyczne niebędące rezydentami, które na dzień 31 grudnia każdego roku posiadają aktywa w Hiszpanii, podlegają opodatkowaniu podatkiem sobre el Patrimonio (od majątku). W przypadku nieruchomości podstawą opodatkowania jest różnica pomiędzy wartością nieruchomości w aktach prawnych a ewentualnymi długami obciążającymi nieruchomość (np. hipoteką). Podatek majątkowy pobiera się od wartości majątku osób fizycznych (ich wartości netto) od 700 000 euro. Po przeniesieniu ich do wspólnot autonomicznych mogą jednak zmieniać minimum zwolnione z podatku, skalę podatkową, odliczenia i premie. Obecnie we Wspólnocie Madrytu i Andaluzji wynosi zero euro. Podatek ten nie obowiązuje, ponieważ przysługuje mu ogólna premia w wysokości 100%.

Przykład dla innych regionów:

Małżeństwo, które posiada 50% nieruchomości o wartości poniżej 1 400 000 euro będzie zwolnione z obowiązku składania deklaracji podatku majątkowego. Jednakże wszyscy podatnicy, których majątek przekracza 2 000 000 euro, będą zobowiązani do złożenia deklaracji. Nawet jeśli podatek do zapłaty, po uwzględnieniu odliczeń i minimalnej kwoty zwolnienia, będzie wynosił zero. Podatek majątkowy jest podatkiem przekazywanym wspólnotom autonomicznym, zatem każda z nich ma możliwość regulowania swoich stawek i premii. Deklarację podatkową od majątku należy złożyć w formie elektronicznej.

apartament-w-hiszpanii-z-tarasem-przy-plazy Mam nieruchomości w Hiszpanii. Jakie są roczne opłaty?

Podatek solidarnościowy od wielkich fortun

Impuesto Solidario para las grandes fortunas to dosłownie podatek solidarnościowy od wielkich fortun. Ma charakter podatku uzupełniającego podatek od majątku. O charakterze państwowym, niepodlegającym przeniesieniu na wspólnoty autonomiczne, w celu opodatkowania majątku osób fizycznych w Hiszpanii o kwotach przekraczających 3 000 000 euro. Jest to podatek tymczasowy – może więc w przyszłości zniknąć.

Inne opłaty

Koszt utrzymania może różnić się w zależności od typu nieruchomości. Do kosztów zakupu należy doliczyć na przykład ubezpieczenie nieruchomości. Na tę opłatę roczną wypływa wiele czynników. Między innymi poziom standardu nieruchomości, ceny nieruchomości, rodzaj zakresu ubezpieczenia. Również ogólny poziom wartości nieruchomości, kryterium lokalizacji i obecność dodatkowych udogodnień jak korty tenisowe na terenie osiedla czy liczba części wspólnych. Wiele zależy od decyzji wspólnoty mieszkaniowej i mieszkańców – masz na nie wpływ jako właściciel mieszkania.

Tasa de basura – wywóz śmieci

To podatek gminny za świadczenie usług odbioru i wywozu śmieci. Każda rada miejska, w zależności od regionu, określi termin i sposób płatności (roczna, półroczna itp.).

Dodatkowe informacje

Wszelkie formalności związane z uiszczaniem opłat możesz załatwić mając hiszpańskie konto bankowe w hiszpańskim banku. Wielu inwestorów decyduje się na lokowanie kapitału w Hiszpanii zamiast w Polsce. Twoja obecność jest wymagana bardzo sporadycznie – głównie przy zakupie mieszkania. Większość formalności zrealizujemy zdalnie. Wszelkie rachunki, opłata czynszu, decyzje dotyczące inwestycji, nawet oglądanie mieszkania czy domu w Hiszpanii – możesz robić to zdalnie. Najwygodniej korzystać z hiszpańskiego rachunku.

Zakup nieruchomości na terenie Hiszpanii

Omówiliśmy utrzymanie nieruchomości w Hiszpanii. Gotowy na znalezienie wymarzonego domu lub apartamentu? Porozmawiajmy! Od lat działamy na hiszpańskim rynku nieruchomości, znamy odpowiedź na każde Twoje pytanie i weźmiemy na siebie wiele formalności. Wspólnie znajdziemy prawdziwą perłę inwestycyjną lub drugi dom dla Ciebie i Twojej rodziny. Do usłyszenia!

Interesują Cię inwestycje w przedsprzedaży, oferty na wyłączność?
ZAPISZ SIĘ NA LISTĘ POWIADOMIEŃ

Bądź na biężąco z najnowszymi ofertami!

.